Koji su osnovni principi Liliuma ?

Osnovni principi na kojima se temelji Udruženje Lilium su u suštini sljedeći :

  1. Svijest bošnjačke zajednice i njenih pripadnika

Svijest bošnjačke zajednice i njenih pripadnika je prepoznavanje Bošnjaka da se identifikuju i da su identifikovani kao etnička grupa sa historijom, kulturom i tradicijom, koji su suštinski povezani sa Islamom i muslimanskom vjerom. Međutim, svako je danas slobodan da izrazi ili ne svoju vijetru onako kako želi, jer je to čisto privatna stvar.

  1. Svijest vrijednosti bošnjačke zajednice i njenih pripadnika

Svijest vrijednosti bošnjačke zajednice je prije svega uvjerenje Bošnjaka da bošnjačka historija, kultura i tradicije nisu opterećenja već socijalno bogatstvo koje se može dijeliti sa cjelokupnim društvom. To je takođe uvjerenje da su Bošnjaci svojim pojedinačnim i kolektivnim akcijama sastavni dio socio-ekonomskog tkiva civilnog društva u kojem žive i da učestvuju u opštem blagostanju tog društva.

  1. Svijest o istovremenom pripadanju različitim društvenim zajednicama

U civilnim društvu postoji mnogo različitih društvenih grupa, kao što su opštine kao i profesionalne, sportske, kulturne i vijerske organizacije. One se ne isključuju, već se međusobno sabiraju.

Pripadnost bošnjačkoj zajednici je samo etnička pripadnost, prvenstveno kulturna i historijska pripadnost. Ona ne isključuje bošnjake iz drugih grupa koje postoje u društvu.

  1. Svijest da postoje druge zajednice, koje imaju svaka svoju vrijednost i sa kojim je potrebno sarađivati

U civilnom društvu postoji mnogo zajednica koje imaju svaka svoje društveno bogatstvo. Pošto su interesi i blagostanje svih članova civilnog društva međusobno ovisni jedni od drugih, Lilium zagovara saradnju bošnjačke zajednice sa svim drugim društvenim akterima kako bi se zajedno izgradilo odgovorno društvo, društvo koje uvažava svakog pojedinca i njegove razlike, zasnovano na interkulturalnim razmjenama, uzajamnom razumijevanju i zajedničkom životu.

  1. Svijest o vrijednosti i društvene odgovornosti svakog pojedinca

Svaka osoba je važna jer je dio društvenog tkiva. To znači da svaka osoba ima ne samo prava, već ima i obavezu i društvenu odgovornost, da po svojoj sposobnosti, učestuje u opštim dobrima društva. Snaga jedne zajednice se mijeri blagostanjom njenih najslabijih članova, sposobnosti te zajednice da podjeli i izgradi blagostanje ostatlih osoba u društvu u kojem se nalazi.