Momento

Ova rubrika navodi i ukratko prikazuje sve događaje koji organizuje Lilium. Predstojeći događaji mogu se naći u Kalendaru Liliuma, koji uključuje sve događaje vezane za bošnjačku zajednicu.

Vašim izborom jednog od sledećih događaja (momento), imatećete pristup pregleda istog i mozete nam ostaviti vaše komentare.

Ugodna posjeta !